Αναζήτηση

*

Μεσιτική Αμοιβή

Μεσιτική Αμοιβή από Ιδιοκτήτες (Πωλητές) δια την Πώληση Ακινήτου:
- προμήθεια 2% + 24% Φ.Π.Α. επί της τελικής τιμής πώλησης του ακίνητου, όταν αυτό βρίσκεται στο Νομό Σερρών.
- προμήθεια κατόπιν συμφωνίας + 24% Φ.Π.Α. δια την πώληση του ακινήτου όταν αυτή βρίσκεται εκτός Νομού Σερρών
-
Για αγορές ή πωλήσεις ακινήτων με τιμές κάτω των 50,000 ευρώ η μεσιτική αμοιβή  ορίζεται στα 1000 ευρώ (ή κατόπιν συμφωνίας )


Μεσιτική Αμοιβή από Αγοραστές δια την Αγορά Ακινήτου:
- προμήθεια 2% + 24% Φ.Π.Α. επί της τελικής τιμής αγοράς του ακινήτου όταν βρίσκεται στο Νομό Σερρών
- προμήθεια κατόπιν συμφωνίας + 24% Φ.Π.Α. για αγορές ακινήτων εκτός Νομού Σερρών  
Για αγορές ή πωλήσεις ακινήτων με τιμές άνω των 2.000.000 ευρώ, παρέρχεται έκπτωση κατόπιν συμφωνίας.


Μεσιτική Αμοιβή δια Μίσθωση Ακινήτου:
- από τους ιδιοκτήτες κατοικιών, προμήθεια 1/2 του μισθώματος + 24% Φ.Π.Α. διά την ενοικίαση του ακινήτου
- από ιδιοκτήτες επαγγελματικών χώρων (καταστήματα, γραφεία κ.λ.π.) προμήθεια ίση με ένα μίσθωμα + 24% Φ.Π.Α. δια την ενοικίαση του ακινήτου


Μεσιτική Αμοιβή από Μισθωτές Ακινήτων:
- προμήθεια 1/2 του μισθώματος + 24% Φ.Π.Α. δια την ενοικίαση του ακινήτου
- προμήθεια ένα μίσθωμα συν 24% Φ.Π.Α. δια την ενοικίαση ακινήτων δια επαγγελματική χρήση
- προμήθεια 2% + 24% Φ.Π.Α. επί της τελικής τιμής πώλησης του ακίνητου, όταν αυτό βρίσκεται στο Νομό Σερρών - προμήθεια κατόπιν συμφωνίας + 24% Φ.Π.Α. δια την πώληση του ακινήτου όταν αυτή βρίσκεται εκτός Νομού Σερρών

Φροντίδα, διαχείριση και συλλογή ενοικίων 10% επί του μισθώματος .

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην υπόδειξη του ακινήτου κρίνεται απαραίτητο να υποδεικνύεται η ταυτότητα καθώς και το ΑΦΜ

σας σύμφωνα με τον Ν 4072 / 11-4-2012 ΦΕΚ 86Α


 

Μετατροπέας Νομίσματος

 

 

      

 

 

  • ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
  • 00302321050160, 00359879600557
  • 00306909098038
  • eraserres@gmail.com
  • 2321050160
  • Βασ. Ηρακλείου 13, Σέρρες (Ν. Σέρρες)